Oferta pracy

Oferta pracy – propozycja zatrudnienia, którą Pracodawca kieruje do osób zainteresowanych podjęciem pracy. Celem jej stosowania jest pozyskanie kandydatów do pracy. Wystosowanie oferty pracy jest jednym z etapów procesu rekrutacji.

Spis treści

Zasady redagowaniaPrawidłowo przygotowana oferta pracy powinna zawierać:
  • określenie pracodawcy (nazwa, siedziba);
  • nazwę stanowiska pracy;
  • opis czynności wykonywany na stanowisku pracy;
  • wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia;
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia;
  • określenie miejsca wykonywania pracy;
  • datę rozpoczęcia pracy;
  • sposób składania aplikacji.


Przygotowaną ofertę pracy należy upublicznić w taki sposób, aby dotarła do jak największej liczby kandydatów spełniających zawarte w niej wymagania. W praktyce zdarza się, że oferty pracy są kierowane do niewłaściwych odbiorców. Nieprawidłowe określenie grupy docelowej dla danej oferty, podczas jej publikowania, znacznie utrudnia i wydłuża czas trwania procesu rekrutacji i selekcji.

Aby szybko znaleźć odpowiedniego pracownika przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług specjalistycznych agencji pośrednictwa pracy. Przedsiębiorca chcący zatrudnić nowego pracownika przesyła swoją ofertę do agencji. Następnie pracownicy agencji przeszukują swoje bazy danych w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata. Jeśli takiego nie ma w bazie rozpoczyna się poszukiwanie kandydatów "na zewnątrz" (ogłoszenia na stronie www i w prasie, współpraca z innymi agencjami). Agencja po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przedstawia kilku kandydatów pracodawcy, to on ostatecznie decyduje kogo zatrudnić.

Atrakcyjność ofert pracyNa atrakcyjność ofert na rynku pracy ma wiele czynników. W zależności od stanowiska będą one inne. Dla pracownika fizycznego będą to głównie wielkość wynagrodzenia lub trudność wykonywanej pracy. Inaczej wygląda to w przypadku specjalistów czy menadżerów. W tym wypadku czynnikami są prywatne preferencje kandydatów odnośnie ścieżki awansu, dostępu do opieki medycznej czy służbowy samochód.

Istotnym czynnikiem, który wpływa na atrakcyjność oferty jest sam prestiż firmy. Ponadto pewien wpływ na postrzeganie oferty może mieć sam sposób w jaki dana oferta została upubliczniona. Ważne jest zatem budowanie marki firmy nie tylko poprzez podnoszenie jakości usług i produktów, ale i poprzez odpowiedni wizerunek ofert pracy. Budują one bowiem całościowy obraz firmy. Oferta powinna mieć wtedy dobrze opracowaną szatę graficzną, dopasowaną treść i być umieszczona na portalu o rozpoznawalnej marce.

Dobrym rozwiązaniem według specjalistów może być zawieranie w ogłoszeniach o pracę informacji o korzyściach pozapłacowych taki jak samochód lub telefon służbowy, opieka medyczna, szkolenia. W wielu przypadkach może to zachęcić potencjalnego kandydata. W innych przypadkach nie wyróżni ogłoszenia, bowiem w danej dziedzinie mogą to być typowe korzyści, albo wręcz narzędzia pracy. Oferta pracy musi zatem być dostosowana do potencjalnych potrzeb przyszłego pracownika.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.