Odzież ochronna

Odzież ochronna - odzież, której zadaniem jest ochrona człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak m.in. zagrożenia chemiczne, elektryczne, wysokie i niskie temperatury itd. Odzież ochronna zabezpiecza również przed ewentualnymi urazami ciała. Do jej elementów należą m.in. hełmy, gogle, maski, płaszcze itd.

Spis treści

Rodzaje odzieży ochronnejOdzież ochronną można podzielić m.in. ze względu na posiadane właściwości, niebezpieczeństwa, przed jakimi chroni oraz dziedziny, w jakich się ją stosuje.

Podział ze względu na właściwościZe względu na posiadane właściwości, odzież ochronna może być:
 • nieprzemakalna,
 • antyelektrostatyczna,
 • żaroodporna,
 • mrozoodporna,
 • kwasoodporna,
 • olejoodporna,
 • itd.

Podział ze względu na rodzaj niebezpieczeństwaOdzież ochronna zabezpiecza człowieka przed:
 • skażeniem biologicznym,
 • działaniem szkodliwych substancji chemicznych,
 • urazami mechanicznymi,
 • działaniem ognia,
 • ranami kłutymi,
 • skażeniem radioaktywnym,
 • itd.

Dziedziny, w których używa się odzieży ochronnejDziedziny, w których używa się odzieży ochronnej to m.in.:
 • przemysł,
 • medycyna,
 • technika kosmiczna,
 • wojsko,
 • straż pożarna,
 • służby ratownicze,
 • laboratoria,
 • rolnictwo,
 • sport,
 • itd.


Zobacz też

Bibliografia

Odzież ochronna, Wikipedia pl

Odzież ochronna, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.