Odtworzenie natychmiastowe (ITIL) ang. immediate recovery

Odtworzenie natychmiastowe - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) opcja odtwarzania, znana również jako gorąca gotowość. Polega na odtworzeniu usługi informatycznej bez znaczącej utraty usługi dla odbiorcy. Natychmiastowe odtworzenie wykorzystuje zazwyczaj technologie mirror, balansowanie obciążenia i “split-site”.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.