Odtworzenie (ITIL) ang. recovery

Odtworzenie - określane w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) powrót elementu konfiguracji (ang. CI) lub usługi informatycznej do stanu funkcjonowania. Odtwarzanie usługi informatycznej często obejmuje odtworzenie danych do ostatniego znanego spójnego stanu. Po przywróceniu mogą być potrzebne dalsze kroki, aby udostępnić usługę informatyczną użytkownikom (przywrócenie).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.