Odporność (ITIL) ang. resilience

Odporność - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) do uchronienia się przed uszkodzeniami lub zdolność przywrócenia działania w odpowiednim czasie po awarii. Na przykład, zbrojony kabel jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.[1]

Zobacz też

odporność na błędy

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.