Odbiorca (ITIL) ang. customer

Odbiorca (klient biznesu) - ktoś, kto kupuje dobra lub usługi. Odbiorca dla dostawcy usług informatycznych to osoba lub grupa osób definiująca i uzgadniająca docelowy poziom świadczenia usługi. Termin klient jest czasami nieformalnie używany w znaczeniu użytkownika - np. "To jest organizacja zorientowana na klienta".[1]

Uwaga

W wielu kontekstach, w których po angielsku używa się terminu customer po polsku mówimy odbiorca. Tłumaczenie odbiorca stosujemy w znaczeniach bardziej ogólnych. W niektórych przypadkach równoważnym określeniem jest klient.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.