Ochrona z etykietowaniem ang. Labeled Security Protection

Ochrona z etykietowaniem - według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą B1. Pierwszy z poziomów wprowadzający różne stopnie tajności (np. "tajne", "poufne" itp.). W systemach tej klasy stosuje się etykiety określające stopień tajności dla podmiotów (procesów, użytkowników) i przedmiotów (plików). Zezwolenie na dostęp do danych zapisanych w pliku udzielane jest podmiotom na podstawie analizy etykiet. Opatrzone etykietami procesy, pliki oraz urządzenia zawierają pełny opis stopnia tajności obiektu oraz jego kategorii.

Zobacz też

TCSEC

Bibliografia

Ochrona z etykietowaniem na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.