Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

Ocena ryzyka na stanowiskach pracy – działanie, którego celem jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Identyfikacja tych zagrożeń i ich skali pozwala na skuteczniejszą ochronę przed nimi. Do najpopularniejszych z nich należą:

Bibliografia

Jakub Kowalewski: Ocena ryzyka na stanowiskach pracy, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.