Ocena negocjacji ang. evaluation of negotiation

Ocena negocjacji - jedna z pięciu faz negocjacyjnych. Ocenę przeprowadza się po zakończeniu negocjacji.

Kryteria oceny

Główne kryteria oceny wyniku negocjacji:
 • porozumienie - czy negocjatorzy doszli do porozumienia, czy tez nastąpiło przerwanie rozmów;
 • dystrybucja - w jaki sposób dostępne zasoby podzielone zostały pomiędzy negocjatorów;
 • integracja - w jakim stopniu uczestnicy negocjacji gotowi byli zintegrować swoje interesy;
 • percepcja - czy uczestnicy negocjacji zadowoleni są z ich przebiegu i osiągniętych rezultatów;
 • trwałość porozumienia - czy porozumienie jest trwałe i w jakim stopniu zastało wprowadzone w życie;
 • efekt systemowy - jaki wpływ porozumienie wywiera na organizację i na jej otoczenie;
 • koszty - jak wiele środków użytych zostało w negocjacjach i jaki jest stosunek kosztów do uzyskanych efektów;


Zobacz też

Bibliografia

 • Ocena negocjacji
 • B. Lunden i L. Rosell: Techniki negocjacji - jak odnieść sukces w negocjacjach, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2003
 • W. Mastenbroek: Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • L. Zbiegień-Maciąg: Taktyki i techniki negocjacyjne, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003
 • M. M. Czarnawska: Podstawy negocjacji i komunikacji, Wyższa Szkoła Humanistyczna 2003
ostatnia modyfikacja 16 sierpnia 2016 r.