Obserwacja ang. participant observation

Obserwacja – niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach.

Rodzaje obserwacji  • obserwacja skategoryzowana - badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu;
  • obserwacja nieskategoryzowana - badacz nie posiada arkusza, dzięki czemu ma większa swobodę oceny danego zjawiska;
  • obserwacja bezpośrednia - badający nie tylko zbiera informacje, ale ma możliwość sprawdzenia ich wiarygodności używając innych metod;
  • obserwacja uczestnicząca - badacz próbuje wejść do interesującego go otoczenia i zbierać informacje od wewnątrz;
  • obserwacja jawna - obiekty badania mają świadomość, że są przedmiotem badania, co może prowadzić do fałszowania informacji.


Zobacz też

Badania marketingowe

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 października 2015 r.