Obsługa Zmian (PRINCE2) ang. Change Authority

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach (niezgodnościach). Komisja do Spraw Zmian może mieć przydzielony budżet zmian i może zatwierdzać zmiany w ramach tego budżetu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.