Obraz (ITIL) ang. snapshot

Obraz - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) aktualny status elementu konfiguracji (ang. CI), procesu lub dowolnego zestawu danych zarejestrowany w danym czasie. Obraz może być zarejestrowany automatycznie przez narzędzie rejestrujące, bądź ręcznie poprzez ocenę.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.