OQM Przekierowano ze strony: Object-oriented Quality Management ang. Object-oriented Quality Management

OQM - model zarządzania jakością opracowany przez Statistics Netherlands z Holandii.

Podstawowe cechy

  • łatwy do zrozumienia;
  • możliwy do stosowania w dowolnej skali;
  • możliwy do stosowane w każdej domenie;
  • możliwy do stosowane w każdej (część) organizacji;
  • skuteczne wdrożenie i utrzymanie;
  • podejście oparte na ryzyku.


Zobacz też

  • OQRM (ang. Object-oriented Quality and Risk Management)

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.