Obiekt stały (ITIL) ang. fixed facility

Obiekt stały - określony w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) trwały budynek gotowy do użycia, gdy jest wymagany przez plan ciągłości świadczenia usług informatycznych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.