Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia (ITIL) Przekierowano ze strony: OLA (ITIL) ang. operational level agreement, OLA

Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia (umowa OLA) - określona w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) umowa pomiędzy dostawcą usług informatycznych, a inną częścią tej samej organizacji. Wspiera dostawcę usług informatycznych w świadczeniu usług klientom i definiuje dobra i usługi, które mają być dostarczone oraz obowiązki obu stron.[1]

Na przykład:
  • umowa OLA może być zawarta pomiędzy dostawcą usług informatycznych, a departamentem zakupów, aby dokonywać zakupów sprzętu w uzgodnionym czasie; pomiędzy serwisdeskiem, a grupą wsparcia, aby rozwiązywać incydenty w uzgodnionym czasie.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.