OHSAS 18001

OHSAS 18001
norma
BHP
Logo OHSAS 18001
WłaścicielBSI Group
Powstanie1999 r.
Aktualna wersjaBS OHSAS 18001


OHSAS 18001 - najczęściej spotykany odpowiednik międzynarodowy polskiej normy PN-N 18001. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu według jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy. OHSAS 18001 to brytyjska specyfikacja, która powstała w 1999 roku i opisuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej celem jest zapewnienie higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Spis treści

HistoriaOrganizacje na całym świecie zdają sobie sprawę z potrzeby nadzorowania i ulepszania wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Jednak przed rokiem 1999 istniało wiele narodowych standardów i firmowych certyfikatów, spośród których można było wybierać. W konsekwencji powstało ogólne zamieszanie, doszło do podziałów na rynku, a każdy z proponowanych schematów tracił na wiarygodności. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację powołano OHSAS Project Group, której zadaniem było stworzenie jednej, ujednoliconej wersji. Grupa OHSAS składała się m.in. z osób reprezentujących środowiska naukowe, organizacje zajmujące się standardami narodowymi, BSI Group, itd.

Bazując na najlepszych istniejących wówczas standardach, OHSAS Project Group opublikowała w 1999 roku OHSAS 18000. Na OHSAS 18000 składały się dwie specyfikacje:
  • 18001 przedstawiało wymagania dla systemu zarządzania,
  • 18002 zawierało wskazówki dotyczące realizacji założeń.


Również Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) próbowała podejść do opracowania międzynarodowego standardu ISO 18001 jednak prace nie zostały zakończone. Głównym powodem, dla którego nie udało się opracować i wydać wspólnego standardu były znaczące różnice w prawodawstwie w zakresie bezpieczeństwa pracy w różnych państwach Europy. To co w jednym kraju jest dobrowolne w innym okazywało się obligatoryjne.

W roku 2005 około 16,000 organizacji w ponad 80 krajach korzystało ze specyfikacji OHSAS 18001. W przypadku roku 2009, wydano ponad 54,000 certyfikatów OHSAS (lub odpowiedniki takowych) w ponad 116 krajach.

ZastosowanieStandardy OHSAS 18000 wyposażają organizacje w elementy efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, które można zintegrować z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, jak również pomagają organizacjom w osiąganiu lepszych wyników w zakresie działalności oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Zwolennicy OHSAS 18001 twierdzą, że ten System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy przez zapewnienie schematu, który pomaga organizacjom w:
  • stałej identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
  • zmniejszeniu prawdopodobieństwa wypadków,
  • polepszeniu wyników osiąganych przez organizację.


OHSAS 1801 można połączyć z dwoma istniejącymi systemami zarządzania: ISO 9001 i ISO 14001. Historycznie, wiele organizacji zaczyna z systemem ISO 9001, a następnie dodaje również wymagania z ISO 14001. Później zdają sobie sprawę z istniejącego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, co sprawia, że dodają też OHSAS 18001. Ostatnimi czasy wiele organizacji bierze pod uwagę wdrożenie wszystkich trzech standardów za jednym razem, co może okazać się opłacalne. Poza tym takie rozwiązaniem minimalizuje niedogodności. Standardy można ujednolicić, używając np. standardu PAS 99.

OHSAS 18001 w PolsceSystem zarządzania BHP zgodny z OHSAS 18001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Częściej spotyka się systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem żywności zgodne z HACCP. Certyfikat systemu zarządzania jakością, środowiskowego lub BHP wydawany jest przez firmy certyfikujące zwanymi jednostkami certyfikującymi po przeprowadzeniu auditu certyfikującego.

Zobacz też

Bibliografia

OHSAS 18001, Wikipedia pl

OHSAS 18001, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.