OGC (ITIL) ang. Office of Government Commerce

OGC - właściciel Najlepszych Praktyk Zarządzania (ang. Best Management Practice, BMP) - wraz ze swoimi uprawnieniami został przeniesiony do Rady Gabinetowej (część rządu brytyjskiego - odpowiednik Urzędu Rady Ministrów).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.