OBASHI Przekierowano ze strony: OBASHI methodology ang. OBASHI methodology

OBASHI
Metodyka
Architektura korporacyjna
Logo OBASHI
WłaścicielOBASHI Ltd.
Kluczowa publikacjaThe OBASHI Methodology
Powstaniekoniec roku 2001
CertyfikacjaAPMG-International
okładka podręcznika
Oficjalna strona internetowa


OBASHImetodyka zapewniająca framework i narzędzia do rejestrowania, zobrazowania i modelowania relacji, zależności oraz przepływu danych między zasobami biznesu a IT. Jest to formalny i ustrukturyzowany sposób komunikowania zarówno logicznych, jak i fizycznych relacji i zależności między elementami IT a zasobami (własności, procesów biznesowych, aplikacji, systemów, sprzętu i infrastruktury) w celu definiowania usług biznesowych nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Spis treści

Historia

Framework OBASHI opracowali Fergus Cloughley i Paul Wallis z Stroma Software Ltd. pod koniec roku 2001, w wyniku ich współpracy przy projekcie, który miał pomóc menedżerom British Petroleum zobrazować i zrozumieć jak i dlaczego zasoby IT wspierają usługi biznesowe. Późniejsze metody OBASHI narodziły się z potrzeb profesjonalistów, którzy chcieli zrozumieć koszty przepływu danych wspierających usługi biznesowe. Ich prosta i wyrazista prezentacja pozwalała podejmować bardziej precyzyjne i lepsze decyzje zarówno operacyjne, jak i strategiczne.

Po opracowaniu tej metodyki Cloughley i Wallis uznali, że jeśli sprawdza się ona w branży paliwowej, to może być przydatna również w innych sektorach. Dla jej rozwoju i dystrybucji założyli firmę OBASHI Ltd. Jest ona właścicielem znaku towarowego OBASHI, który powstał jako akronim nazw warstw występujących w modelu: Ownership, Business Process, Application, System, Hardware i Infrastructure.

Charakterystyka

OBASHI stanowi przełom w myśleniu informatycznym, który pozwala wyraźnie dostrzec, w jaki sposób przedsiębiorstwo faktycznie działa, a tym samym umożliwia podejmowanie lepszych decyzji. OBASHI pozwala na stworzenie mapy poglądowej przedstawiającej:
  • sposób działania przedsiębiorstwa,
  • przyczyniające się do tego zasoby,
  • wewnętrzne zależności pomiędzy zasobami,
  • wyraźną drogę doskonalenia procesów i procedur przedsiębiorstwa.


OBASHI daje możliwość lepszego zaprojektowania, monitorowania i optymalizacji przedsiębiorstwa w sposób łatwy do zrozumienia, a co jeszcze ważniejsze, łatwy do zakomunikowania w całym przedsiębiorstwie.

Niezależnie od tego, czy wyzwaniem jest ograniczenie kosztów, uzyskanie przewagi konkurencyjnej lub obie te kwestie, należy myśleć zgodnie z filozofią OBASHI.

Metodyka OBASHI ma charakter sekwencyjny i składa się z sześciu warstw:
  • własność (ang. Ownership)
  • proces biznesowy (ang. Business Process)
  • zastosowanie (ang. Application)
  • system (ang. System)
  • urządzenia (ang. Hardware)
  • infrastruktura (ang. Infrastructure)


Warstwy te nakreślono na schemacie "Business and IT" (B&IT), stanowiącym model gromadzenia takich informacji w sposób przydatny.

Schemat OBASHI B&IT jest narzędziem uniwersalnym, ponieważ pomaga w uproszczeniu złożonej działalności w sposób zrozumiały dla każdego. Po raz pierwszy faktycznie dostrzec można, w jaki sposób działania, procesy i wspierająca je infrastruktura techniczna są ze sobą powiązane w procesie realizacji wymaganych wyników działalności. Możliwość dostrzeżenia i zrozumienia wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem ułatwia podejmowanie właściwych decyzji i udoskonalenie przedsiębiorstwa.

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona OBASHI

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.