Nota gotowości Przekierowano ze strony: Notice of Readiness ang. Notice of Readiness

Nota gotowości – dokument stwierdzający przybycie statku trampowego do portu załadunku lub wyładunku, oraz jego gotowość do czynności przeładunkowych. Nota gotowości składana jest czarterującemu lub jego przedstawicielowi przez kapitana statku.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.