Nostryfikacja

Nostryfikacja – procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach, przeprowadzana przez odpowiednie krajowe jednostki, np. kuratoria oświaty lub rady wydziałów uczelni wyższych, uprawnionych do nadawania analogicznego stopnia naukowego w tym kraju, który uznaje stopień za własny.

W Polsce do nostryfikacji upoważnione są:
  • odpowiednie wojewódzkie kuratoria oświaty, w przypadku nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych;
  • rady jednostek organizacyjnych uczelni, które nadają stopnie doktora w danej dziedzinie nauki i kształcą studentów w obszarze obejmującym odpowiedni kierunek studiów, w przypadku nostryfikacji dyplomów uczelni wyższych;
  • rady jednostek organizacyjnych, które nadają stopnie doktora habilitowanego w zakresie odpowiedniej dyscypliny naukowej lub artystycznej, gdy sprawa dotyczy stopni naukowych.


Nostryfikacja w innych krajach stopni i tytułów uzyskanych w Polsce przebiega według różnych procedur, np. w Wielkiej Brytanii zagraniczne dyplomy nostryfikuje The National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC).

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.