Normalna eksploatacja usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Normalne działanie usługi (ITIL) ang. normal service operation

Normalna eksploatacja usługi (normalne działanie usługi) - stan w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), w którym elementy konfiguracji (ang. CI-s) i usługi funkcjonują w sposób zgodny z uzgodnionymi poziomami eksploatacji.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.