Niszczenie dokumentów ang. document shredding

Niszczenie dokumentów – proces usuwania poufnych dokumentów, dokonywany za pomocą niszczarek bądź zlecany firmom zajmującym się niszczeniem dokumentacji.

Spis treści

Działanie niszczarkiNajprostsze konstrukcje mechanizmu niszczącego tną papier wzdłuż jednej krawędzi, w wyniku czego powstają wąskie paski papieru o długości równej długości dokumentu. Bardziej skomplikowane mechanizmy tną papier również w poprzek dokumentu. Zaawansowane konstrukcje poza mechanicznym zniszczeniem stosują również metody chemiczne. "Najwydajniejsze, najmocniejsze niszczarki są w stanie zniszczyć jednorazowo do 76 kartek A4, a oprócz papieru poradzą sobie także ze zszywkami, spinaczami, kartami plastikowymi, płytami CD, dyskietkami, a nawet pamięciami USB (pendrive)."[1]

Skuteczność działania niszczarkiDokumenty zniszczone przez niszczarkę mogą być odtworzone ręcznie lub z wykorzystaniem komputerowej analizy i obróbki danych. Jeśli ścinki Dokumentu nie są wymieszane, ręczne odzyskanie danych jest relatywnie proste. W przeciwnym wypadku jest to dość czasochłonny proces, który dużo skuteczniej może zostać przeprowadzony za pomocą komputera.

Aby utrudnić odtworzenie dokumentu należy wkładać papier do niszczarki tak, aby linie cięcia papieru nie były równoległe do linii tekstu. Zwłaszcza w przypadku prostych niszczarek, należy także stosować dodatkowe zabezpieczenia utrudniające analizę (np. przez wymieszanie pasków papieru). Warto także zwrócić uwagę na to, że każda niszczarka zostawia indywidualne cechy na skrawkach papieru, przez co jest możliwe zidentyfikowanie miejsca zniszczenia dokumentu.

Jedną z większych akcji odtworzenia zniszczonych dokumentów było odzyskiwanie archiwów służby bezpieczeństwa NRD (Stasi) pozostawionych jako worki wymieszanych i zdewastowanych papierów. Przy odtwarzaniu zostali zatrudnieni pracownicy służb granicznych, którzy stracili pracę po zjednoczeniu Niemiec. Inny znany incydent dotyczył oblężenia i przejęcia ambasady USA w Teheranie.

Poziom bezpieczeństwaIstnieje kilka norm definiujących poziom bezpieczeństwa niszczarek. Norma DIN 32757 definiuje 5 poziomów bezpieczeństwa:

  • poziom 1 - dokumenty ogólnego użytku, paski o szerokości mniejszej niż 12mm lub całkowita powierzchnia ścinka mniejsza niż 2000mm²;
  • poziom 2 - dokumenty wewnętrzne, paski o szerokości mniejszej niż 6mm lub całkowita powierzchnia ścinka mniejsza niż 800mm²;
  • poziom 3 - dokumenty poufne, paski o szerokości mniejszej niż 2mm lub ścinki o powierzchni mniejszej niż 320mm2, szerokości mniejszej niż 4mm, długości mniejszej niż 80mm;
  • poziom 4 - dokumenty tajne, ścinki o powierzchni mniejszej niż 30mm², szerokości mniejszej niż 2mm, długości mniejszej niż 15mm;
  • poziom 5 - dokumenty ściśle tajne, ścinki o powierzchni mniejszej niż 10mm², szerokości mniejszej niż 0,8mm, długości mniejszej niż 13mm;


Proponowany jest również poziom 6, o jeszcze mniejszym ścinku niż poziom 5.

Usługa niszczenia dokumentacji

Nie chcąc niszczyć dokumentów na własną rękę, można tę operację zlecić firmom zewnętrznym. Zajmują się one profesjonalnym usuwaniem dokumentacji papierowej i elektronicznej. Niszczą dokumenty w firmie zleceniodawcy, przewożą je i niszczą w swoich własnych placówkach bądź używają do tego mobilnych furgonów z zainstalowanymi w środku urządzeniami niszczącymi. Dokumenty, które muszą zostać usunięte są często umieszczane w pojemnikach, które są okresowo opróżniane. Niektóre z firm stosują również kamery do nagrywania operacji niszczenia dokumentów, co ma stanowić niezbity dowód wykonania usługi.

Dodatkowo firmy te zajmują się także utylizacją otrzymanych w wyniku zniszczenia odpadów. Najczęściej stosowanym sposobem utylizacji jest spalanie. Dokonują również utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nośników informacji (dysków twardych, płyt CD itd.). Wykorzystywane są do tego dwie metody:

  • programowa: wykorzystanie specjalnej aplikacji do usuwania danych,
  • sprzętowa: usuwanie danych za pomocą działania silnego pola magnetycznego bezpośrednio na powierzchnię nośnika (ma zastosowanie w przypadku nośników fizycznie uszkodzonych)[2].


Firmy zajmujące się niszczeniem dokumentów działają zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.