Nieuczciwa konkurencja ang. unfair business practices

Nieuczciwa konkurencja – dział publicznego prawa gospodarczego, mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami. W Polsce aktem normatywnym regulującym kwestie zwalczania nieuczciwej konkurencji jest ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W okresie międzywojennym rolę tę spełniała ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 2 sierpnia 1926 roku.

Spis treści

Przykłady

Czynami nieuczciwej konkurencji są na przykład:
  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd oznaczenie, towarów albo usług;
  • naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu;
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy;
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
  • utrudnianie dostępu do rynku, na przykład poprzez stosowanie cen dumpingowych;
  • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną;
  • Reklama nieuczciwa lub Reklama zakazana;
  • organizowanie systemu piramidy finansowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.