Niekorzyść (MSP) Przekierowano ze strony: Niepożądany skutek (MSP) ang. dis-benefit

Niekorzyść (niepożądany skutek, negatywny skutek) - mierzalny efekt wynikający z rezultatu postrzegany jako negatywny przez jednego lub większą liczbę interesariuszy, który ogranicza osiągnięcie jednego lub więcej celów tej organizacji.[1]

Zobacz też

Korzyść (MSP)

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.