Niepełny wymiar czasu pracy

Niepełny wymiar czasu pracy - pojęcie prawne oznaczające pracę regularną, dobrowolną, bezterminową wykonywaną w czasie krótszym niż normalny, wynikającą z ogólnych przepisów prawnych lub przyjętych w danym przedsiębiorstwie norm czasu pracy. Praca w niepełnym wymiarze czasu stwarza możliwości uelastycznienia i często łączona jest z innymi zadaniami.

Spis treści

Cechy charakterystyczne

Charakterystyczne cechy niepełnego wymiaru pracy to:
 • wykonywanie pracy w wymiarze czasu mniejszym niż określony przepisami (wynagrodzenie jest proporcjonalne do ilości przepracowanego czasu),
 • stosowanie dłuższych niż powszechnie przyjęte przerw w pracy,
 • praca w niepełnym wymiarze jest dla osoby podejmującej ją jedyną pracą zarobkową w odróżnieniu od pracy wykonywanej dodatkowo, która również może być wykonywana w niepełnym wymiarze czasu.


Formy zatrudnienia

 • podział miejsca pracy (job sharing),
 • tymczasowa redukcja godzin pracy,
 • emerytura - pracownicy, którzy zbliżają się do granicy wieku emerytalnego zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy przy niezmienionym wynagrodzeniu,
 • praca zmianowa.


Zastosowanie

System pracy w niepełnym wymiarze czasu polega na rozdziale funduszu czasu pracy. Podejmowane są w nim działania zmierzające do ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowych prac zarobkowych. Został on stworzony:
 • jako alternatywa zwolnień z pracy,
 • aby zaoszczędzić koszt pracy,
 • w celu dostosowania popytu i podaży na pracę.


Osoby podejmujące pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy można podzielić na te, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze (emeryci, renciści, studenci) i te, które świadomie dokonały tego wyboru (np. kobiety mające małe dzieci).

Wady i zalety

Korzyści pracy w niepełnym wymiarze:
 • dostosowanie ilości personelu i godzin pracy do potrzeb działania zakładu,
 • elastyczność w ustalaniu czasu pracy,
 • zwiększenie satysfakcji i motywacji pracowników ,
 • zwiększenie wydajności pracy.


Utrudnienia wynikające z niepełnego wymiaru czasu pracy:
 • większe koszty administracyjne,
 • wyższe koszty ubezpieczeń społecznych,
 • problemy komunikacji w zakładzie i mniejsza integracja społeczna pracowników,
 • słabsza ochrona pracowników.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.