NPA Przekierowano ze strony: Newcastle Personality Assessor ang. Newcastle Personality Assessor

NPA - Test osobowości stworzony do ocenienia osobowości uczestnika w pięciu wymiarach:
  • ekstrawersja;
  • neurotyczność;
  • sumienność;
  • zgodność;
  • otwartość.
Kwestionariusz składa się z 10 pytań i został opracowany przez Daniela Nettle, behawiorystę z Uniwersytetu Newcastle.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.