Negocjacje ze związkami

Negocjacje ze związkami - Negocjacje zbiorowe , prowadzone pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami związków zawodowych.

Zadania

Do głównych obszarów dialogu związków zawodowych z pracodawcą należą:
 • obrona interesów pracobiorców i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej;
 • poprawa istniejących warunków pracy;
 • podniesienie płacy minimalnej i utrzymanie poziomu wynagrodzeń realnych;
 • ochrona zatrudnienia;
 • elastyczność czasu pracy (skrócenie czasu pracy, określenie godzin nadliczbowych);
 • zapewnienie świadczeń socjalnych i dbanie o zwalnianych pracowników.


Obecnie lista tematów do dyskusji jest dłuższa. Wynika to ze zmian zachodzących na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej:
 • ochrona środowiska wynikająca z zagrożenia i degradacji w wyniku stosowania nowych technologii;
 • nowa klasyfikacja zawodów w związku z ciągłym postępem technologicznym;
 • prawo do ochrony prywatności korespondencji elektronicznej pracowników;
 • zakaz monitoringu pracobiorców w czasie pracy;
 • wdrażanie Nowych technologii i ich wpływ na prace;
 • dostęp do szkoleń zawodowych przez działalność edukacyjną.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.