Negocjacje zbiorowe

Negocjacje zbiorowe – negocjacje prowadzone między pracodawcą (grupą pracodawców, organizacjami pracodawców) a wybranymi przedstawicielami pracowników. Są one prowadzone w celu ustalenia warunków pracy i zatrudnienia oraz ułożenia stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub ich organizacjami. W negocjacjach zbiorowych biorą często udział niezależni eksperci lub na przykład przedstawiciele rządu. Zakres zagadnień objętych procedurą negocjacji zbiorowych, strony uprawnione do ich prowadzenia, przebieg rokowań są regulowane przez prawo.

Najczęstszą formą negocjacji zbiorowych są rokowania na szczeblu przedsiębiorstwa, mogą być też prowadzone na poziomie branży, działu gospodarki lub ogólnokrajowym.

Najważniejsze zagadnienia podejmowane przez negocjacje zbiorowe

  • płace;
  • czas pracy;
  • bezpieczeństwo i higiena pracy;
  • ochrona praw pracowników.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.