Narzędzia zarządzania jakością ang. quality management tools

Narzędzia zarządzania jakością - narzędzia wykorzystywane do zbierania i przetwarzania informacji, do nadzorowania procesu zarządzania przez jakość, do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w przebiegach procesów, produktach lub usługach. Pozwalają na wizualizację danych, monitorowanie i diagnozowanie procesów. Dzięki nim możemy sprawdzić efektywność podjętych działań. Są instrumentami, które pozwalają na monitorowanie działań i procesów w całym cyklu życia wyrobu.

Spis treści

Charakterystyka

Narzędzia i metody zarządzania jakością pomagają w kompleksowej działalności, której celem jest udoskonalanie procesów, produktów i usług - stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby zadowolić klienta. Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe.

Podział narzędzi jakości

Najczęściej wyróżnia się:

Tradycyjne narzędzia jakości

Siedem podstawowych narzędzi jakości:

Nowe narzędzia jakości

Drugie siedem narzędzi jakości:

Dodatkowe narzędzia jakości

Do dodatkowych narzędzii jakości zalicza się:

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.