Naprawialność (ITIL) ang. maintainability

Naprawialność - miara w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design) mówiąca, jak szybko i skutecznie usługa informatyczna lub inny element konfiguracji (ang. CI) można przywrócić do działania po awarii. Naprawialność zazwyczaj jest mierzona i raportowania jako średni czas przywrócenia usługi (ang. MTRS). Termin naprawialność jest również używany w kontekście oprogramowania lub rozwoju usługi informatycznej w znaczeniu zdolności do łatwej zmiany lub naprawy.[1]

Obszerniejszy opis w artykule naprawialność.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.