Nakłady inwestycyjne (ITIL) ang. capital cost

Nakłady inwestycyjne - w fazie ITIL Strategia Usług koszt zamówienia czegoś, co stanie się środkiem trwałym, na przykład koszt zakupu komputera lub budynku. Amortyzacja zasobu przebiega poprzez wiele okresów sprawozdawczych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.