Najlepsze Praktyki Zarządzania ang. Best Management Practice, BMP

BMP
best practice
Zarządzanie IT
Logo BMP
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG

itSMF
Podstawowy schemat
Oficjalna strona internetowa


Najlepsze Praktyki Zarządzania - zestaw standardów będących własnością brytyjskiej Rady Gabinetowej (odpowiednik polskiego Urzędu Rady Ministrów), stanowiącej część brytyjskiej administracji rządowej. Wcześniej właścicielem była organizacja CCTA, a następnie organizacja OGC. Funkcje związane z Najlepszymi Praktykami Zarządzania zostały przeniesione do Rady Gabinetowej w czerwcu 2010 roku. Zestaw Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP) zawiera wytyczne w dziedzinach takich jak: Zarządzanie usługami IT (ang. ITSM), Zarządzanie projektami i programami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem, zarządzanie wartością. Ponadto, dostępne są słowniki pojęć oraz model dojrzałości zarządzania.[1]

Spis treści

Modele zarządzania BMP

Najlepsze Praktyki Zarządzania obejmują znane na całym świecie, uznane modele:
 • ITIL - publikacje zarządzania usługami IT (ang. Information Technology Infrastructure Library)
 • PRINCE2 - PRINCE2 Skuteczne Zarządzanie Projektami (ang. Managing Successful Projects with PRINCE2)
 • MSP - Zarządzanie programami (ang. Managing Successful Programmes)
 • M o R - Zarządzanie Ryzykiem (ang. Management of Risk)
 • MoP - Zarządzanie Portfelami (ang. Management of Portfolios)
 • MoV - Zarządzanie Wartością (ang. Management of Value)
 • P3O - Biura Portfela, Programów i Projektów (ang. Portfolio, Programme and Project Offices)
 • P3M3 - Model Dojrzałości Zarządzania Portfelami, Programami i Projektami (ang. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model)
 • P2M2 - Model Dojrzałości Zarządzania Projektami oparty na PRINCE2 (ang. PRINCE2 Maturity Model)


Relacje między nimi przedstawia poniższy rysunek.Źródło: Oficjalne materiały BMP[2]

Społeczności i akredytacje

Najlepsze Praktyki Zarządzania są wspierane i rozwijane przez społeczności praktyków:
 • itSMF - społeczność użytkowników ITIL
 • BPUG - społeczność użytkowników PPM (ang. programme, project and risk management)


Systemem certyfikacji zarządza i akredytacji udziela APM Group (APMG).

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.