Najlepsza praktyka (ITIL) ang. best practice

Najlepsza praktyka - sprawdzone czynności lub procesy, stosowane z powodzeniem przez wiele organizacji. Przykładem Najlepszych praktyk jest ITIL.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.