Nadzór środowiskowy ang. environmental supervision

Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe mu instytucje. Wszystkie instytucje przedsiebiorstwa i firmy działające na terenie naszego kraju mają obowiązek stworzenia specjalnego raportu bezpieczeństwa, raport ten musi być przedłożony ministerstwu przed oddaniem projektu działań do realizacji.

Spis treści

Instytucje nadzorujące w Polsce

W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce sprawuje Ministerstwo Środowiska z Ministrem Środowiska na czele.

Najważniejsze instytucje nadzorujące ochronę środowiska:

Instytucje międzynarodoweZobacz też

Zarządzanie środowiskowe

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.