Nadzór (PRINCE2) ang. assurance

Nadzór - ogół systematycznych czynności koniecznych dla stworzenia zaufania, iż nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być: system, proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, zdolność, produkt czy przedmiot dostawy. Odpowiedniość możne być zdefiniowana subiektywnie lub obiektywnie w zależności od warunków. Z tego wynika, że nadzór powinien mieć pewien stopień niezależności od tego, co jest nadzorowane.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.