Nadzór (ITIL) ang. governance

Nadzór - zapewnianie, że polityka i strategia są faktycznie wdrożone oraz, że wymagane procesy są należycie wykonywane.[1]

Nadzór obejmuje:
  • definiowanie ról i obowiązków,
  • mierzenie i raportowanie,
  • podejmowanie działań w celu rozwiązania zidentyfikowanych zagadnień.


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.