Redundancja (ITIL) Przekierowano ze strony: Nadmiarowość (ITIL) ang. redundancy

Redundancja (nadmiarowość) - inaczej nadmiarowość, to użycie jednego lub wielu dodatkowych elementów konfiguracji (ang. CI-s) w celu zwiększenia odporności na błędy. W języku angielskim termin redundancy oznacza także starzenie się, lub bycie już niepotrzebnym. Termin odgrywa swoja najistotniejszą rolę w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.