Wartość bieżąca netto (ITIL) Przekierowano ze strony: NPV (ITIL) ang. net present value, NPV

Wartość bieżąca netto - technika w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) wspomagająca proces podejmowania decyzji w zakresie wydatków inwestycyjnych (ang. CAPEX). Porównuje wpływ pieniędzy z wydatkowaniem gotówki. Pozytywna wartość bieżąca netto (ang. NPV) oznacza opłacalność inwestycji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.