Multimodalny system transportowy

Multimodalny system transportowy - wewnętrznie zintegrowany system transportowy, polegający na przewozie towarów wraz z usługami towarzyszącymi przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy transportowej. Umowa transportowa zawarta jest przez operatora transportu multimodalnego, ponoszącego pełną odpowiedzialność za realizację dostawy towaru.

Spis treści

Cele multimodalnego systemu transportowego • minimalizacja kosztów transportu;


 • minimalizacja czasu transportu;


 • usprawnienie przewozu towarów od producenta do konsumenta.


Warunkiem realizacji celów systemu transportu multimodalnego jest stosowanie zarówno ujednoliconych jednostek ładunkowych, jak i ujednoliconych środków przewozowych i transportowych w węzłach transportowych. Standaryzacja wymagana jest również w zakresie wyposażenia węzłów transportowych, a zwłaszcza urządzeń ładunkowych.

Operator multimodalnego systemu transportowegoOperator transportowy jest najważniejszym elementem multimodalnego systemu transportowego. Jego funkcje może pełnić spedytor albo przewoźnik kolejowy, samochodowy lub morski przygotowany do pełnienia tej funkcji. Operator ponosi odpowiedzialność związaną z dostawą towarów. Ponosi zarówno ryzyko związane z własną działalnością, jak również z działalnością pozostałych wykonawców. Zawiera własne umowy z pozostałymi przewoźnikami procesu transportowego, koordynuje ich działalność.

Rozwiązania organizacyjne procesu przewozowegoMultimodalne systemy transportowe są znacznie zróżnicowane pod względem zakresu i struktury oferowanych usług. Najczęściej występują dwa rozwiązania systemowe. W pierwszym zawierającym wyłącznie cykl transportowy operator przejmuje swoje obowiązki od przejęcia kontenera do zdania ładunku. W drugim podejściu cykl transportowy łączy się z cyklem obrotu kontenera. Operator poza zadaniami składającymi się na cykl transportowy dodatkowo dokonuje dostawy, napełnienia, opróżnienia i przekazania kontenera.

Typy rozwiązań organizacyjnych procesu przewozowego w zależności od odległości przewozu oraz dostępności środków przewozowych:

 • przewozy samochodowo-kolejowe;


 • przewozy samochodowo-wodne;


 • przewozy samochodowo-kolejowo-wodne;


 • przewozy samochodowo-lotnicze;


 • przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze;


 • przewozy samochodowo-morskie;


 • przewozy kolejowo-morskie;


 • przewozy samochodowo-kolejowo-morskie.


Bibliografia

 • J. Kubicki, I. Urbanyi-Popiołek, W. Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe,WSM, Gdynia 2000
 • S. Marszałek: Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie,Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2001
 • Gabriela Surowiec: Multimodalny system transportowy, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.