Mowa nienawiści

Mowa nienawiści - używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec określonej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. Mowa nienawiści stanowi narzędzie do rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak:
  • rasa (Rasizm);
  • pochodzenie etniczne (ksenofobia);
  • płeć (Seksizm);
  • tożsamość płciowa (transfobia);
  • orientacja psychoseksualna (Homofobia);
  • wiek (Ageizm, Adultyzm);
  • światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia);
  • narodowość.


Mowa nienawiści może mieć formę ustną, pisemną, ale może też przybrać postać gestu, czy zachowania.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.