Motyw

Motyw - bodziec inspirujący działanie, który wywołuje konkretną reakcję. Motyw to również przyczyna (świadoma lub wyparta) tłumacząca postępowanie człowieka i kryjąca się za nim. Motywy wynikają z potrzeb i kształtują cele. Motyw stanowi wytłumaczenie zachowania człowieka.

Działanie motywuMotyw można rozumieć również jako stan wewnętrzny człowieka, dzięki któremu osoba motywowana jest przekonana o słuszności danego działania. Motywy wpływają na:
  • kształtowanie przekonań u człowieka;
  • wyznaczanie kierunku aktywności;
  • utrzymują lub zmniejszają przebieg aktywności człowieka.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.