Morale

Morale - sposób realizacji władzy w organizacji, opierający się na lojalności, czyli wpojonych normach i wartościach. Pojęcie to można również rozumieć jako wolę walki i współzawodnictwa. Morale mogą służyć jako narzędzie do kształtowania określonych zachowań. W takim przypadku motywacją są bodźce w postaci idei, haseł i wartości.

Spis treści

Cechy  • przy doborze pracowników czynnikiem decyzyjnym powinny być racje moralne;
  • konflikty w organizacji należy rozwiązywać w oparciu o wartości;
  • wdrożenie zmian powinno nastąpić wtedy, gdy przemawiają za tym cele wyższe.


Wpływ na morale pracownikówNa morale pracowników negatywnie wpływają takie czynniki jak:
  • masowe zwolnienia;
  • anulowanie zapłaty za nadgodziny;
  • brak reprezentacji przez Związek zawodowy;
  • niska płaca;
  • złe traktowanie pracowników.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.