Monitorowanie prewencyjne (ITIL) ang. proactive monitoring

Monitorowanie prewencyjne - monitorowanie w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation), które wyszukuje wzorce zdarzeń w celu przewidzenia ewentualnych awarii w przyszłości.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.