Obserwator (typ zachowania) Przekierowano ze strony: Monitor Evaluator (Belbin team roles) ang. Monitor Evaluator

Obserwator (kontroler, ewaluator) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Obserwator potrafi trzeźwo myśleć; jest introwertyczną osobą myślącą strategicznie i analitycznie. Jednocześnie obserwator musi zwracać uwagę na to, aby jego propozycje zostały wysłuchane. Jest to możliwe wtedy, gdy postara się być mniej cyniczny i sceptyczny. Obserwator znakomicie analizuje problemy, rozwija koncepcje i sugestie. Jest znakomity w ocenach za i przeciw. Może być odbierany jako outsider, szorstki i nudny. Obserwator będziesz dobry w prowadzeniu zespołu, jeśli inne osoby zawiodą. Jego mocne strony to: praktyczność i opanowanie.

Spis treści

Zalety

Obserwator:
 • ma zdrowy rozsądek,
 • cechuje się skłonnością do rozważania wszystkich możliwości o dużym znaczeniu,
 • potrafi uczciwie ocenić sytuację w zespole,
 • jest pozbawiony uprzedzeń,
 • potrafi dostrzec wszystkie dostępne możliwości,
 • potrafi przyjąć szeroką perspektywę podczas rozwiązywania problemów.


Wady

Do wad obserwatora można zaliczyć:
 • brak umiejętności motywowania innych,
 • skłonność do utraty zainteresowania pracą po otrzymaniu krytyki,
 • może być postrzegany przez współpracowników jako osoba wyniosła i pozbawiona taktu,
 • trudność w zabieraniu głosu,
 • zduszanie entuzjazmu wobec wszystkiego, co jest pozbawione logicznej argumentacji,
 • trudność w znajdowaniu inspiracji,
 • brak pełnego zaangażowania w pracę,
 • niski poziom empatii,
 • chłodne kontakty ze współpracownikami.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.