Molestowanie

Molestowanie - powtarzające się zachowanie, które narusza godność osobistą poprzez natrętne i uporczywe naprzykrzanie się, najczęściej bliskie napastowaniu. Zachowanie to, sprzeczne z normami społecznymi, może prowadzić do czynów na granicy szantażu i wymuszenia wobec osoby molestowanej.

Istnieją następujące rodzaje molestowania:

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.