Modelowanie informacji o budynku ang. Building Information Modeling, BIM

Modelowanie informacji o budynkuoprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli powstaje przy użyciu trójwymiarowych obiektów, takich jak ściana, strop, dach, sufit, okno, drzwi, którym nadawane są odpowiednie parametry. Zmiany w elementach tworzących model są odzwierciedlane w trójwymiarowej reprezentacji modelu, w zestawieniach danych geometrycznych i materiałowych.

Industry Foundation Classes jest tekstowym formatem danych opisujących model budynku. Uwzględnia on strukturę zdefiniowaną przez projektantów. Format IFC jest podstawą, na której opiera się zapis plików, z których można korzystać w różnych programach klasy BIM niezależnie od branży i od producenta. Opracowana jest pierwsza polska przeglądarka modeli zapisanych w formacie IFC o nazwie BIMVision, dostępna nieodpłatnie na stronie www.datacomp.com.pl. Jest ona częścią systemu ZuziaBIM służącego do kosztorysowania szczegółowego na podstawie przedmiaru pobranego wprost z modelu budowli zapisanego w formacie IFC.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.