Modelowanie (ITIL) ang. modelling

Modelowanie - technika używana w celu przewidywania przyszłego zachowania systemu, procesu, usługi informatycznej lub elementu konfiguracji (ang. CI). Modelowanie jest używane w zarządzaniu finansowym, zarządzaniu potencjałem wykonawczym, a także zarządzaniu dostępnością (ang. AM).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.