Modele zespołów projektowych ang. project workgroups models

Modele zespołów projektowych (struktury zespołów projektowych) – można wyróżnić ich pięć rodzajów. Wszystkie z nich zostały opisane poniżej.

Spis treści

Struktura sieciowa

Struktura sieciowa charakteryzuje się tym, że:
 • jest demokratyczna;
 • panuje w niej dość równy udział członków w podejmowaniu decyzji;
 • rola lidera może być przechodnia;
 • w przypadku odejścia lidera rekonstrukcja zespołu jest łatwa w realizacji;
 • komunikacja przybiera formę typu "każdy z każdym";
 • liczba członków zespołu wynosi 8-12;
 • lider koordynuje i reprezentuje zespół oraz pełni funkcje administracyjne;
 • nie istnieje podział ze względu na odległość służbową;
 • nie ma miejsca dla nowych, niedoświadczonych członków zespołu (nie nadążaliby za tempem prac);
 • wczesne fazy prac nad projektem;
 • zespół często przeradza się w zespół o bardziej scentralizowanej strukturze (np. typu gwiaździstego).


Struktura gwiaździsta

Struktura gwiaździsta charakteryzuje się tym, że:
 • pozycja lidera jest centralna;
 • lider pośredniczy w przekazywaniu wszystkich informacji;
 • wyłącznie lider zna całość projektu - jego odejście to ogromne niebezpieczeństwo;
 • lider przydziela wszystkim prace i kontroluje pracowników (każdego osobiście);
 • władza jest scentralizowana ;
 • w zespole mogą znaleźć się osoby niedoświadczone, którym pomaga lider;
 • w zespole współpracują pracownicy o różnym poziomie zaawansowania;
 • dalsze fazy prac nad projektem;
 • nieobecność kierownika (np. jego urlop, choroba) może okazać się problematyczna.


Struktura izomorficzna

Struktura izomorficzna charakteryzuje się tym, że:
 • oddaje strukturę projektu;
 • opracowanie dokumentów jest w zgodzie z kompetencjami zespołu;
 • zespół ma prostą budowę;
 • odpowiedzialność jest określona jednoznacznie;
 • praca równolegle;
 • znajduje zastosowanie w projektach złożonych, wieloczęściowych.


Struktura specjalizacyjna

Struktura specjalizacyjna charakteryzuje się tym, że:
 • najbardziej doświadczony członek zespołu jest odpowiedzialny za całość ;
 • zadania dla osób podzielone są według ich specjalizacji;
 • rozwijanie własnych predyspozycji ma duże znaczenie;
 • wymaga samodzielności.


Struktura nieegoistyczna

Struktura nieegoistyczna charakteryzuje się tym, że:
 • podstawą pracy są zadania i ich znaczenie;
 • praca członków jest podporządkowana realizacji zadań;
 • zespoły mają wspólny cel (w różnym stopniu i czasie);
 • sukces lub niepowodzenie to zasługa całego zespołu;
 • decyzje podejmowane są wspólnie;
 • duże znaczenie ma współdziałanie.


Zobacz też

Bibliografia

 • Aneta Duszkiewicz: Modele zespołów projektowych, Encyklopedia zarządzania
 • Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H.Beck, Warszawa 1998.
 • K. Frączkowski, e-informatyka, dostęp: 07.11.2005.
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.