Model zmiany (ITIL) ang. change model

Model zmiany - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) powtarzalna metoda postępowania z poszczególnymi kategoriami zmian. Model zmiany określa uzgodnione kroki, które należy wykonać w procesie przeprowadzenia zmiany w danej kategorii. Model zmiany może być bardzo złożony, zawierać wiele kroków, które wymagają upoważnienia (na przykład wdrożenie nowego dużego wydania oprogramowania) lub bardzo prosty, bez potrzeby autoryzacji (na przykład reset hasła). Każdy model zmiany uwzględnia: kroki, jakie należy podjąć, aby uporać się ze zmianami, włączając w to procedury eskalacyjne, podejmowane w razie nagłych incydentów i awarii, obowiązki na poszczególnych etapach m.in. identyfikacja autoryzacji zmian, harmonogramy i progi dla ukończenia poszczególnych działań.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.