Model kaskadowy Przekierowano ze strony: Model wodospadowy ang. waterfall model

Model kaskadowy (model wodospadowy) - najstarszy z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w 1970 r., w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).

Spis treści

Istota modelu

Model kaskadowyPolega on na wykonywaniu podstawowych czynności jako odrębnych faz projektowych, w porządku jeden po drugim. Każda czynność to kolejny schodek (kaskada):
  1. Planowanie systemu (w tym specyfikacja wymagań)
  2. Analiza systemu (w tym analiza wymagań i studium wykonalności)
  3. Projekt systemu (poszczególnych struktur itp.)
  4. Implementacja (wytworzenie kodu)
  5. Testowanie (poszczególnych elementów systemu oraz elementów połączonych w całość)
  6. Wdrożenie i pielęgnacja powstałego systemu.
Jeśli któraś z faz zwróci niesatysfakcjonujący produkt cofamy się wykonując kolejne iteracje aż do momentu kiedy otrzymamy satysfakcjonujący produkt na końcu schodków.

Zastosowanie

Model kaskadowy jest rzadko używany z następujących powodów:
  • Nie można przejść do następnej fazy przed zakończeniem poprzedniej
  • Model ten posiada bardzo nieelastyczny podział na kolejne fazy
  • Iteracje są bardzo kosztowne - powtarzamy wiele czynności


Tego typu modelu należy używać wyłącznie w przypadku, gdy wymagania są zrozumiałe i przejrzyste, ponieważ każda iteracja jest czasochłonna i wymaga dużych wydatków na ulepszanie.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.